امنیت یک محصول نیست، یک فرایند است.
 امروزه سیستم های مدیریت اطلاعات تحت شبکه، امکان دسترسی سریع به اطلاعات را فراهم می کنند. هر چه استفاده از این سیستم ها در سازمان ها گسترش یابد ، ضرورت توجه به سلامت و امنیت آنها نیز اهمیت بیشتری می یابد.

 امنیت اطلاعات تنها حفاظت در برابر حملات و نفوذ به شبکه نمی باشد. نفوذگرها با اهداف خرابکارانه خود سعی برآن دارند که دسترسی به اطلاعات سازمان را برای مدیران ، کاربران و مشتریان مختل کنند. اطلاعات زمانی مفید خواهند بود که در زمان مناسب در دسترس کاربر قرار گیرد . حملات برای ازکار انداختن سرویس های بنگاه های اقتصادی مانند بانکها ، موسسات ، خدمات الکترونیکی و… در جهت از بین بردن ویژگی در دسترس بودن اطلاعات ، از انواع معمول حملات شبکه می باشد.
در صورتی که این تعاریف درست و صحیح انجام نشود ، دسترسی به اطلاعات را دچار مشکل می کند. تایید اصالت کاربران و مشخص کردن منابعی که مجاز به استفاده از آنها هستند ،جزئی از سیاست نامه امنیتی است که اهمیت وجود آن مانند قانون اساسی برای هر کشور است. بر این اساس با ارائه راهکارهای مناسب و سریع ، ضعف های امنیتی شبکه های کامپیوتری برطرف شده و اطمینان مدیران را به سیستم های اطلاعاتی افزایش دهد.
 خدمات و راهکارهای امنیت اطلاعات و سیستم های کامپیوتری، با بررسی وضعیت فعلی سیستم های موجود در سازمان آغاز شده و با بهره گیری از تکنولوژی و تخصص روز، راه حل های جامع ایمن سازی سیستم هایکامپیوتری ارائه می گردد.
راهکارهای استاندارد
     بهینه سازی زیر ساخت های IP و ارتباطی
     بازبینی Proxy,Cache,NAT,Routing
     مشاوره و طراحی سیاست های امنیتی شبکه
     انتخاب استاندارد های مناسب ، طراحی روش ها و راهنمایی های امنیتی
      ارایه و تنظیم Honeypot ,Firewall , NIDS , HIDS ، رمز نگاری و VPN


راه حل های خاص بر اساس نیازهای مشتری
     ارایه و اجرای طرح های پاسخ به مساله موجود در سازمان
     ارایه راه حل های ترکیبی و مجتمع در زمینه امنیت سیستم ها
 

راهکارهای جامع
      ارزیابی خطرات و آسیب پذیری ها و آنالیز و تحلیل انتخاب کنترلرهای مناسب
      بهینه سازی سرور ها ، کلاینت ها ، وب سایت و محیط شبکه سازمان
      توافق نامه های ارایه خدمات فوریتی امنیت شبکه
      بهینه سازی شبکه های Cache,NAT, Proxy , IP و Routing
      مشاوره در انتخاب استانداردهای امنیتی مناسب