2- برنامه Eset Mobile Security را اجرا کنید. 
3- صفحه مربوط به Anti-Theft را باز کنید.
4- گزینه Anti-Theft را با استفاده از کلید موجود در بالای صفحه فعال کرده و گزینه Next را انتخاب کنید.
5- یک رمز برای دستگاه خود در قسمت Type Password  وارد کرده و در قسمت Confirm Password رمز خود را تکرار کنید. در قسمت Reminder Phrase نیز یک عبارت برای کمک به یادآوری رمزتان وارد کرده و گزینه Next را انتخاب کنید.
6- امکان حذف نرم افزار Eset Mobile Security هنگام سرقت یا مفقودی توسط کاربر غیرمجاز از بین می رود، برای تآئید این مورد، Next را انتخاب کنید.
7- دسترسی نرم افزار Eset Mobile Security به عنوان مدیر دستگاه مشخص می شود، برای تآیید گزینه Activate را انتخاب کنید.
8- با فعال کردن دکمه بالای صفحه، برنامه سیم کارت فعلی روی دستگاه را به عنوان سیم کارت قابل اعتماد ذخیره می کند. در صورت ورود سیم کارت دیگر توسط کاربر غیرمجاز، دستگاه فقل می شود. برای ادامه تنظیمات گزینه Next را انتخاب کنید. و در صورتی تمایل به فعال سازی این امکان ندارید، Skip را انتخاب کنید.
9- دراین قسمت نام و شماره چند تن از دوستان خود را وارد نمایید تا در صورت سرقت، گم شدن و قفل شدت دستگاه، از طریق این شماره ها بتوانید به تلفن همراه خود پیامک فرستاده و آن را مدیریت کنید.
همچنین در صورت قفل شدن گوشی و تعویض سیم کارت، پیامکی شامل مشخصات مکانی گوشی مسروقه به این لیست شماره ها ارسال می گردد.
10- با روشن کردن دکمه موجود در بالای صفحه، امکان استفاده از دستورات متنی برای ارسال SMS به دستگاه ،هنگام سرقت یا گم شدن را فعال می کنید. برای استفاده از این قابلیت باید پسوردی را در پایین صفحه وارد کرده و در قسمت Confirm Password رمز را تکرار کنید و برای ادامه گزینه Next را انتخاب کنید. همچنین می توانید به جای رمز جدید،  با تیک زدن بخش پایینی از رمز اصلی نرم افزار به عنوان رمز این بخش نیزاستفاده کنید.
در صورت سرقت و قفل گوشی با بهره گیری از دستورات زیر و ارسال آنها به گوشی خود میتوانید دستورات راه دور را اجرا کنید. Password نیز همان پسورد وارد شده در بخش تنظیمات SMS می باشد.
دستور ریست بدون نیاز به پسورد و در صورت قفل شدن گوشی، صرفاً با ارسال از طریق یکی از شماره های تعریف شده در بخش 9 امکان پذیر است.

eset lock password
قفل کردن و جلوگیری از استفاده
eset siren password
آژیر کشیدن گوشی
eset find password
دریافت مشخصات مکانی گوشی
eset wipe password
پاک کردن اطلاعات گوشی
eset remote reset
ریست کردن گوشی قفل شده
11- با فعال سازی دکمه بالای صفحه نرم افزار خود را به حساب کاربری خود در my.eset.com متصل کنید، در صورتی که از قبل دارای حساب کابری هستید Already have an account را زده و مشخصات حساب کاربری را وارد کنید و در غیر اینصورت از دکمه Register برای ایجاد حساب کاربری استفاده کنید.
12- اکنون تنظمات Anti-Theft به اتمام رسیده، برای خروج دکمه Finish را بزنید.