1- جهت فعال سازی، اسکرچ روی کارت را بخراشید و به آدرس اینترنتی WWW.REG-ESET.COM مراجعه نموده و فرم را تکمیل کنید، Username و Password لایسنس خود را در این مرحله دریافت خواهید کرد.
2-3-4- مراحل نصب برنامه را طبق تصاویر قدم به قدم اجرا کنید.
5- پس از انتخاب زبان، برای فعال سازی می بایست کشور خود را United States انتخاب نموده و گزینه Accept را بزنید. (پس از رفع کامل تحریم های نرم افزاری و مجاز شدن کشور ایران، اطلاع رسانی انجام خواهد شد و می توانید از کشور ایران اتفاده کنید.)
6- با فعال سازی این بخش اطلاعات ویروسی سیستم ها در سراسر دنیا به شبکه ESET ارسال و در بیشرفت عملکرد نرم افزار موثر خواهد بود، انتخاب این بخش سلیقه ای است، اما پیشنهاد می شود، این بخش نیز فعال گردد.
7- برخی برنامه ها و نرم افزار ها به نتهایی ویروس شناخته نمی شوند اما به عنوان نرم افزار های مزاحم و ناخواسته طبقه بندی می شوند. مانند برخی بازی ها که درون آنها تبلیغات ارائه می وشد، این دسته از نرم افزار ها، حتی گاهی تبلیغات و پنجره های خود را به طور ناخواسته در قسمت های دیگر گوشی شما نیز فعال می کنند.
فعال سازی این بخش نیز سلیقه ای است اما اکیدا توصیه می کنیم، برای رهایی از دست این چنین نرم افزارهای مراحم حتما، Enable Detection را انتخاب کنید.
8-  با انتخاب Finish نصب برنامه تمام شده و برنامه اجرا می شود.
9- برای فعال سازی نرم افزار خود، گزینه I have a license already را انتخاب کنید. 
گاهی در صورت باز نشدن این صفحه باید علامت (سه خط) بالای صفحه را زده و گزینه License را بزنید تا وارد مرحله بعدی شوید.
10-  گزینه  Activate Application Using you username and password  را انتخاب کنید.
11- Username و Password لایسنس خود (بدست آمده از مرحله اول) را در این قسمت وارد کرده و گزینه Activate را بزنید.

برنامه فعال شده و آماده استفاده می باشد.